Nettverk

Vi oppfordrer til nettverksbygging, legger til rette for møteplasser og kobler mennesker og bedrifter for å stimulere til videre utvikling.

MØTEROM

Næringshagen holder til i Grønøra Næringspark, Orkanger. Her er det plass om du behøver møterom eller kontor for kortere eller lengre tid.

ETABLERERVEILEDNING

Vi veileder gründere og nyetablerte gjennom tilgang på kompetanse og nettverk.

SEMINAR OG KURS

Vi arrangerer møter, seminar og kurs både for våre egne målbedrifter i næringshagenettverket og øvrige bedrifter i regionen.

HJELPER DEG

Vi hjelper bedrifter i innovasjons- og utviklingsprosjekt for å skape større lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og nye.

KURS OG UTVIKLING

Vi holder kurs i egen og andres regi.